Whatsapp icono

Frutas

Manzana roja cosecha frutal bolsa

$6,300

P.U.M $6,300 X (und)

1

Naranja tangelo libra

$3,350

P.U.M $6.7 X (grs)

1

Mandarina arayana libra

$3,050

P.U.M $6.1 X (grs)

1

Melón kilo

$2,900

P.U.M $2.9 X (grs)

1

Mango tommy libra

$1,850

P.U.M $3.7 X (grs)

1

Maracuya libra

$2,500

P.U.M $5.0 X (grs)

1

Granadilla unidad

$1,500

P.U.M $1,500 X (und)

1

Manzana gala royal unidad

$2,200

P.U.M $2,200 X (und)

1

Banano criollo libra

$1,750

P.U.M $3.5 X (grs)

1

Naranja malla

$7,100

P.U.M $7,100 X (und)

1

Manzana gala bandeja

$7,900

P.U.M $7,900 X (und)

1

Limón tahiti libra

$900

P.U.M $1.8 X (grs)

1

Lulo libra

$3,800

P.U.M $7.6 X (grs)

1

Piña miel unidad

$4,900

P.U.M $4,900 X (und)

1

Manzana verde cosecha frutal bolsa

$6,300

P.U.M $6,300 X (und)

1

Banano bocadillo libra

$2,000

P.U.M $4.0 X (grs)

1

Pera chilena unidad

$1,800

P.U.M $1,800 X (und)

1

Ciruela nacional bandeja

$2,800

P.U.M $2,800 X (und)

1

Manzana verde americana unidad

$2,300

P.U.M $2,300 X (und)

1

Borojo unidad

$900

P.U.M $900 X (und)

1

Pera nacional libra

$1,300

P.U.M $2.6 X (grs)

1

Fresa paquete

$4,300

P.U.M $4,300 X (und)

1

Uva isabela bandeja

$2,400

P.U.M $2,400 X (und)

1

Fresa bandeja

$4,600

P.U.M $4,600 X (und)

1

Guayaba pera libra

$3,150

P.U.M $6.3 X (grs)

1

Durazno nacional bandeja

$2,500

P.U.M $2,500 X (und)

1

Uchuvas bandeja

$2,500

P.U.M $2,500 X (und)

1

Papaya melona kilo

$5,400

P.U.M $5.4 X (grs)

1

Curuba libra

$1,500

P.U.M $3.0 X (grs)

1

Tomate arbol rojo-morado libra

$2,400

P.U.M $4.8 X (grs)

1

Agraz bandeja

$2,900

P.U.M $3,900 X (und)

1

Freijoa bandeja

$2,900

P.U.M $2,900 X (und)

1
Producto agregado